Psykologerne fra Borggade blev etableret i 1983 i Borggade i Aarhus som en af de første psykologklinikker i Danmark.


Vores daglige arbejde hviler på en erfaring med psykologiske problemstillinger, der er indhøstet gennem klinikkens mere end 30 års historie. Gennem alle årene har vi bestræbt os på at være velorienteret i forhold til udviklingen inden for faget, bl.a. gennem tæt kontakt til psykologiuddannelserne på landets universiteter og gennem tillidshverv i Dansk Psykolog Forening.


En grundforudsætning i vores arbejde er, at ingen bestemt behandlingsmetode kan tages i anvendelse, før der er foretaget en analyse af problemstillingen hos en given person. Den psykologiske problemstillings karakter er således afgørende for valg af behandlingsmetode.


Psykologer Ydelser Priser Kontakt


Kontakt

E-mail:

Info@borgpsyk.dk
Tilknyttet den offentlige

sygesikring